Local Heroes Founder | Skarlitzerstr. 78, Berlin Facebook Instagram

Local Heroes Founder

Witaj!

Dziękuję, że tu jesteś. Pozwól mi zgandnąć - jesteś kreatywny/-a. Albo jesteś małym przedsiębiorcą szukającym nowego pomysłu na siebie lub twojego biznesu. A może jesteś gotowy/-a do działania lub może pragniesz sukcesu na wymiar twoich możliwosci. Chcesz obfitości, chcesz kreatywnej wolności, chcesz innego stylu życia niż do tej pory. Potrzebujesz zmiany.

Ale... może idziesz na kompromis lub ograniczają Cię twoje wierzenia na temat siebie, albo stosujesz się do pewnych zasad, które wydają się nie do złamania i z czasem, albo z dnia na dzień, twoje wyobrażenie o sukcesie odchodzi w zapomnienie.

Local Heroes jest moją odpowiedzią na globalizm i zanikanie indywidualności w biznesie. Odkąd stworzyłam ten projekt, stało się dla mnie jasne, że nie ma dla mnie powrotu do starych, wypalących się struktur pracy korporacyjnej lub nudnej posady. W rzeczywistości, teraz pomagam korporacjom wprowadzić nowy styl bycia i relacji w biznesie, wykorzystując najnowsze Agile metody w złożonych procesach zarządzania.

Nie mówię, że prowadzenie własnego biznesu jest i zawsze było łatwe, ale jest to wybór i alternatywa dla świata, do którego już nie należę.

To mój wkład w "nowy" świat przedsiębiorców, którzy starają się wprowadzić w ruch swój talent i mieć wpływ na świat, który bezsprzecznie potrzebuje zmiany.

Jeśli jesteś kreatywną duszą lub masz talent do przedsiębiorczości. Jesteś gotowy/-a iść dalej, zrealizować się i przywrócić swój autentyczny głos - jestem pewna, że mogę Ci pomóc.

Nieważne gdzie teraz jesteś, nie wahaj się, nie marnuj swojego czasu i talentu - skontaktuj się ze mną.
z najlepszymi życzeniami,

Tamara Romaniuk

FOUNDER & CEO of Local Heroes
ENTREPRENEUR & CERTIFIED SCRUM MASTER
EBCL - European Business Competence* Licence
KONSULTANT & AGILE COACH

tamara@localheroesonline.net
Skype: tamaris66

.............................................................................................................


Hello!

Since you're here, I bet you're creative. Or a been-around the block entrepreneur. Or you’re ready to bust out. And you’re on fire with the desire to succeed. You want abundance, you want creative freedom, you want a great lifestyle. But… maybe you compromise or shrink your opinions, or you follow some rules that seem unbreakable. And over time, or overnight, your idea of success gets away from your soul.

Local Heroes is my answer to globalism and the disappearance of individuality in business. Since I created this project, it has been clear to me that there is no going back to the old burning corporate work structures. In fact, I now help corporations introduce a new style of being and relationships in business using the latest agile methodologies in complex management processes.

I'm not saying that running your own business is and has always been easy, but it's a choice and an alternative to the world I no longer belong.

This is my contribution to the "new" world of entrepreneurs who are trying to put their talent in motion and have an impact on the world a world that undeniably needs change.

If you are a creative soul or have the entrepreneurial flair. You are ready to move on, realize yourself, and restore your authentic voice - I am sure I can help you.

No matter where you are now, don't hesitate, don't waste your time and your talent - contact me
with best wishes,

Tamara Romaniuk

FOUNDER & CEO of Local Heroes
ENTREPRENEUR & CERTIFIED SCRUM MASTER
EBCL - European Business Competence* Licence
CONSULTANT & AGILE COACH

tamara@localheroesonline.net
Skype: tamaris66

recommend

Jeśli jesteś zainteresowany prowadzeniem Loca Heroes w Krakowie lub chcesz się skontaktować w sparwie tablic ekspozycyjnych Local Heroes.
proszę o kontakt z Łukaszem Kulawikiem
T: +48 503166 461