Local Heroes Founder | Skarlitzerstr. 78, Berlin www.livingfromyoursoul.org Facebook Google+ Instagram

Local Heroes Founder

Hej! Mam na imię Tamara,

Z wykształcenia jestem projektantem Grafiki Użytkowej. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych. Moja ciekawść świata i pragnienie wolności zaprowadziła mnie w różne zakątki tej planety. Przeprowadzilam rozmowy z setkami przedsiebiorców, spotkałam blądzących szamanów i ludzi poszukających .

Local Heroes jest moją odpowiedźią na globalizm i zanik indywidualności w biznesie. Od momentu kiedy stworzyłam ten projekt, było dla mnie jasne, że nie ma dla mnie już powrotu do starych wypalających się struktur pracy w korporacji lub stałej ciepłej posady.

Nie twierdzę, że prowadzenie własnej działalności jest i było zawsze łatwe ale jest to wybór i alternatywa dla świata na który już się więcej nie godzę.

Jest to mój wkład do “nowego” świata przedsiębiorców, którzy próbują odpowiadać na pytania … co nas wszystkich łączy, dlaczego robimy to co robimy, skąd czerpiemy radość i jak wspólnie chcemy tworzyć nasze otoczenie?

Jeśli jesteś kreatywną duszą, albo posiadasz smykałkę przedsiębiorcy. Jesteś gotowa/-y do ruszenia, realizacji siebie i przywrócenia swojego autentycznego głosu.

Chcesz obfitości, chcesz twórczej wolności, chcesz łatwości i swobodnego stylu życia dołącz do społeczniości Local Heroes.

Zacznij już teraz od promocji swojego pomysłu poprzez nasz system stworzony w mieście i w internecie. Więcej informacji znajdziesz tutaj: bit.ly/aboutlh

Albo jesli jesteś w fazie zastanawiania się, ktory z twych pomysłow jest lepszy - zacznij od sprecyzowania co motywuje Cię do działania, w czym jesteś najlepszy/-a na świecie i co musisz zrobić aby zacząć to realizować. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: bit.ly/lhfss

Niezależnie, w którym miejscu twojego rozwoju teraz jesteś, nie zwlekaj, szkoda czasu i twojego talentu - napisz do mnie: tamara@localheroes.pl

pozdrawiam Cię serdecznie,
Tamara Romaniuk

.............................................................................................................

Hi, my name is Tamara

Once upon the time I finished Graphic Designed at Academy of Fine Arts. Since then my my spiritual curiosity and deep desire for freedom have taken me on adventures around the world. I have had the good fortune to go through Gestalt Awareness Studies.

I devoted myself to work with consciousness and deepened knowledge of healing principles, intuitive knowing, open-hearted listening and the facilitation of transformation. I’ve participated in many workshops, I found mentors and visionaries …

Entrepreneurship has become my back door to conversations about consciousness and overcoming obstacles.

Local Heroes is my answer to globalization and the disappearance of individuality in the business world.
From the moment I started this company, it became very clear that there is no way back to the old burnt-out structures of corporations or permanent "warm" job.

That doesn’t mean that running your own business is and has ever been easy but it is a choice and an alternative to the world that I no longer want.

This is my contribution to the "new" world of entrepreneurs trying to answer questions ... what is it all about, why we do what we do, where do we find joy, and how do we want to create our environment together?

So, how about You?

Since you're here, i bet you're a creative. Or a been-around the block entrepreneur. Or you’re ready to bust out. And you’re on fire with the desire to succeed. You want abundance, you want creative freedom, you want a great lifestyle. But… maybe you compromise, or shrink your opinions, or you follow some rules that seem unbreakable. And over time, or over night, your idea of success gets away from your soul.

You may start by promoting your idea through our system created in the city and on the internet. More information can be found here: bit.ly/lhabouten

Or you need to specify what motivates actions, what are you the best at in the world and what you need to start realizing yourself.
If so, don't wait. Check more information here: bit.ly/lhfssen

and contact me directly: tamara@localheroesonline.net


Before you go - stay connected.
Follow me on FB: www.facebook.com/tamara.romaniuk

Thank you for being here,
Tamara Romaniuk

recommend

Tamara Romaniuk is an Open Floor teacher (OFI - international school of embodiment and movement meditation) and a licensed facilitator of the Fire Starter Sessions - Danielle LaPorte. She is a certified teacher of mindfulness school: University of California, Berkeley's, Greater Good Science Center and ATI. She also graduated BSchool - business school & online marketing

Her journey began in Krakow, where she graduated from the Academy of Fine Arts. Over the last decade, she have created the Local Heroes company to promote creativity, individuality, and entrepreneurship.
Her spiritual curiosity and a deep desire for freedom have taken her on adventures around the world.

She had the good fortune to go through Gestalt Awareness Study, which inspired her further activities and became the practice of her life. 
She devoted herself to work with consciousness and deepened knowledge of healing principles, intuitive knowing, open-hearted listening and the facilitation of transformation. She participated in many workshops, she found mentors and visionaries …

Tamara lives in Berlin, which is for her an open window to the world. She leads Open Floor workshops and embodied movement session in Berlin and abroad. She is mentoring over 100 of clients via Skype internationally. She is passionate about empowerment and bringing more art and creativity into everyday life.